MU VÀ NEWCASTLE TR?N ??U BÓNG ?Á GI?I NGO?I H?NG ANH

Ngo?i h?ng Anh là gi?i ??u vô cùng n?i ti?ng, là cái tên h?t s?c quen thu?c ??i v?i ng??i hâm m? bóng ?á. V?i ?? uy tín c?a gi?i ??u cùng s? quy t? c?a hàng ch?c ??i bóng ??nh cao trên toàn th? gi?i, ?ây là gi?i ??u mà m?t trái tim yêu bóng ?á không th? nào không bi?t. Ti?p t?c v?i nh?p ?ua c?a gi?i ??u, ti?p sau ?ây s? là màn g?p g? gi?a hai ??i bóng k? c?u, MU và Newcastle. Bài vi?t này c?a Lixi88 s? cung c?p cho b?n nh?ng thông tin không th? b? l? v? tr?n ??u c?ng nh? hai ??i bóng Manchester United và Newcastle United tr?c ti?p t?i ?ây.

 

MU và Newcastle tr?c ti?p
MU và Newcastle tr?c ti?p

Nh?n xét t?ng quan v? l?c l??ng gi?a hai ??i bóng

??i ch? nhà Newcastle United

Chân sút c?a ??i ch? nhà Isaac Hayden ?ã nh?n th? vàng th? n?m ? trong mùa gi?i này trong tr?n thua tr??c CLB Man city và s? ph?i ng?i ngoài trong tr?n ??u vào cu?i tu?n. C?u th? Sean Longstaff s? có c? h?i ???c ra sân khi Jonjo Shelvey v?n còn ch?a có ?? ?i?u ki?n v? th? l?c. Bên c?nh ?ó Federico Fernandez, Jamal Lewis, Paul Dummett v?n còn c?n thêm th?i gian ?? có th? quay tr? l?i hoàn toàn.

Tín hi?u ?áng m?ng cho ??i ch? nhà là Javier và Emil Krafth ?ã hoàn toàn h?i ph?c, Jacob Murphy v?n ch?c ch?n góp m?t trong v? trí h?u v? cánh ph?i.

CLB bóng ?á Newcastle United
CLB bóng ?á Newcastle United

??i khách Manchester United

Hi?n t?i, ng??i ?ang d?n d?t CLB Manchester United t?i Gi?i bóng ?á Ngo?i h?ng Anh là hu?n luy?n viên tr??ng Erik ten Hag. Ông là m?t c?u trung v? và hu?n luy?n viên bóng ?á chuyên nghi?p ng??i Hà Lan. 

V? tình hình các c?u th?, ngo?i tr? ti?n v? Pogba ?ang bình ph?c ch?n th??ng thì Rangnick ?ang s? h?u trong tay ??i hình sung mãn nh?t ?? ra sân.

Các c?u th? nh? Raphael Varane, Aaron Wan – Bissaka, Edinson Cavani, Victor Lindelof và Anthony Martial ??u có th? góp m?t trong tr?n ??u s?p t?i. S? tr? l?i c?a Varane bên c?nh Harry Maguire s? là l?a ch?n c?a Rangnick, khi bên cánh ph?i Diogo Dalot s? thay th? cho Wan – Bissaka ?ang có phong ?? không t?t. Ronaldo s? ???c ng??i hâm m? Q?y ?? k? v?ng s? ti?p t?c t?a sáng trong tr?n ??u.

CLB bóng ?á Manchester United
CLB bóng ?á Manchester United

C?p nh?t ??i hình d? ki?n c?a 2 CLB trong tr?n ??u vòng 19 Ngo?i H?ng Anh 

M?t trong nh?ng thông tin mà ng??i hâm m? bóng ?á theo dõi c?p nh?t nhi?u nh?t chính là danh sách ??i hình ra sân c?a hai ??i bóng. Có th? nói nhìn vào dàn ??u ???c các v? hu?n luy?n viên tung ra sân hay các chân sút át ch? bài có n?m trong ??i hình chính th?c hay không s? ph?n nào ?ánh giá ???c ch?t l??ng và di?n bi?n c?a tr?n ??u. MU và Newcastle

R?t d? hi?u khi các c?u th? xu?t s?c nh?t c?a ??i s? ???c tung ra khi g?p ph?i ??i th? m?nh, khó nh?n, m?t tr?n ??u ??y k?ch tính h?a h?n s? di?n ra. Cùng v?i ?ó, v?i các tr?n ??u g?p ??i bóng ???c cho là ?ánh giá y?u h?n, hu?n luy?n viên s? có xu h??ng cho các tuy?n th? tr?, còn ít kinh nghi?m ?? th?c chi?n. Tuy nhiên, d?ng quân th? nào v?n ph? thu?c r?t nhi?u vào t?m nhìn và chi?n thu?t lâu dài c?a các v? hu?n luy?n viên d?n d?t ??i bóng. MU và Newcastle

D??i ?ây là ??i hình ra sân d? ki?n c?a hai ??i MU và Newcastle trong gi?i Ngo?i h?ng Anh t?i ?ây. 

??i hình d? ki?n c?a CLB Manchester United

MU d? ki?n s? ra sân v?i ??i hình: De Gea; Fred, McTominay; Sancho, Fernandes; Ronaldo, Rashford; Dalot, Varane, Maguire, Telles. 

??i hình ra sân d? ki?n c?a ??i ch? nhà CLB Newcastle

??i ch? nhà d? ki?n s? ra sân v?i m?t ??i hình c?ng t??ng ??i m?nh g?m: Dubravka; Murphy, Lascelles, Schar, Ritchie; Wilson, Saint-Maximin; Almiron, Longstaff, Willock, Joelinton.

D? ?oán t? s? tr?n ??u MU vs Newcastle

V?i ??i hình ra sân d? ki?n gi?a hai ??i bóng, MU ???c cho là s? h?u nh?ng chân sút có s?c công phá m?nh h?n và h?a h?n s? mang l?i nh?ng bàn th?ng tr??c khung l??i c?a ??i ch? nhà. Tình hình di?n bi?n tr?n ??u ???c d? ?oán nh? sau:

  • K?t qu? cu?i cùng hi?p 1: Manchester United 1 – 0 Newcastle 
  • K?t qu? cu?i cùng hi?p 2: Manchester United 1 – 0 Newcastle 
  • T? s? chung cu?c c?a c? tr?n: Manchester United 2 – 0 Newcastle 

 

L?i k?t

V?a r?i là t?t t?n t?t nh?ng thông tin v? tr?n ??u s?p t?i gi?a hai ??i MU và Newcastle ???c c?p nh?t nhanh chóng nh?t. Hi v?ng ng??i xem bóng ?á s? có nh?ng phút giây th? giãn tho?i mái v?i tr?n ??u gi?a MU và Newcastle tr?c ti?p.

 

XEM THÊM : GI?I THI?U V? NHÀ CÁI TA88 

XEM THÊM : T?ng h?p k?t qu? copa America 2021

Trả lời